Dezenfeksiyonda Çığır Açan Teknoloji

Sık temas edilen yüzeylerde bulunan virüs ve diğer zararlı mikro-organizmaların, hızlı ve güvenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesinde çığır açan yeni AHP teknolojisi, artık Oxivir® ile elinizin altında. Oxivir®’in patentli formülünde bulunan sentetik yöntemlerle Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit sadece virüs ve patojenleri öldürmekle kalmaz aynı zamanda uygulanan tüm yüzeylerde üstün temizlik performansı da sağlar. Bu benzersiz teknolojiye sahip olan Oxivir®, uygulandığı yüzeylere ve kullanıcılara zarar vermez.

Oxivir®'in içeriğindeki bileşenler, kullanım sonrasında su ve oksijene dönüşerek, doğada biyolojik olarak %100 parçalanabilir.

Hızlı ve Etkili 

Oxivir®, sahip olduğu AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) yani Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit teknolojisi sayesinde uygulandığı yüzeylerde, kısa temas sürelerinde bile bilimsel olarak kanıtlanmış etkinliğe sahiptir. Benzersiz Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit içeriği, diğer klor bazlı dezenfektanların aksine virüs ve diğer patojenlerin bulunduğu ortamlarda sadece bir dezenfektan değil aynı zamanda temizleyici işlevi de görür. Bu sayede Oxivir®, yüzeylerdeki kir ve kireç kalıntılarını tek seferde derinlemesine temizlerken, aynı zamanda etkili bir şekilde dezenfekte de eder. Ayrıca, kokusuz olma özelliği sayesinde gıda üretimi dahil tüm sektörlerde güvenle kullanılabilir.

Gerekli ıslak temas süresi ile virüs ve patojenleri hızlıca etkisiz hale getirme süreci

Herhangi bir dezenfektanın virüs ve patojenleri etkisiz hale getirebilmesi için uygulandığı yüzeyde ıslak kalma süresi; bir başka deyişle ürünün yüzeyden buharlaşma süresi de son derece önemlidir. Maalesef birçok dezenfektanın gerekli ıslak kalma süresinden önce buharlaşması, kontamine yüzeyin istenilen düzeyde dezenfekte edilememesine neden olur. Bu da hedeflenen etkinliğe ulaşılabilmesi için ürünün yüzeye birden çok kez uygulanması ihtiyacı doğurur. (Rutala & Weber, 2014).

Oxivir® bu yeni nesil teknolojisi ile virüs ve patojenleri hızla etkisiz hale getirir.